Pendants

 • LP021P

  14K Rose Pendant
  $565.00
 • 42483-1

  14K White Key Pendant
  $709.00
 • LP018P

  14K Rose Pendant
  $780.00
 • LP043-2

  14K White Pendant
  $830.00
 • LP039

  14K White Gold Pendant
  $836.00
 • LP170

  14K White Cross Pendant
  $970.00
 • LP022-1

  14K White Pendant
  $1,020.00
 • 31116-1

  14K White Cross Pendant
  $1,150.00
 • LP023P

  14K Rose Pendant
  $1,154.00
 • LP016

  14K White Star Pendant
  $1,265.00
 • LP016Y

  14K Yellow Pendant
  $1,312.00
 • LP012

  14K White Pendant
  $1,643.00
 • LP019

  14K White Pendant
  $1,649.00
 • LP012Y

  14K Yellow Pendant
  $1,672.00
 • LP198

  14K White Pendant
  $1,832.00
 • LP310-1

  14K White Gold Heart Pendant
  $2,592.00
 • 36288Y

  14K Yellow Pendant
  $2,620.00
 • LP708SU-1

  14K White Pendant
  $2,643.00
 • LP711-1

  14K White Gold Angel Pendant
  $2,970.00
 • LP354

  14K White Pendant
  $3,038.00
 • LP340K

  14K White/Yellow Pendant
  $3,100.00
 • LP340

  14K White Pendant
  $3,140.00
 • LP271

  14K White Pendant
  $3,901.00
 • LP139

  14K White Pendant
  $4,142.00
 • 42949

  14K White Pendant
  $4,498.00
 • LP307SU

  14K White Pendant
  $4,771.00
 • LP707-2

  14K White Gold Wing Pendant
  $5,396.00
 • LP309R

  14K White/Rose Pendant
  $5,642.00
 • LP307Y

  14K Yellow Pendant
  $5,858.00
 • LP389

  14K White Pendant
  $6,019.00